Search This Blog

Thursday, December 16, 2010

PENGIRAAN KEUNTUNGAN PELABURAN PLOT TANAMAN JAGUNG (AKAN DATANG)JAGUNG

MODAL PLOT RM5000 DAN KEUNTUNGAN DIJANGKAKAN ADALAH RM10000

PENGIRAAN KEUNTUNGAN :
Diandaikan hasil 10000 pokok untuk satu ekar tanah akan memberi hasil minima 20000 tongkol jagung (sepokok disimpan 2 tongkol). Dijual pada harga minima RM0.50 setongkol akan memberi pulangan hasil RM10,000. Nilai 10,000 ini akan ditolak sebanyak RM5,000 sebagai modal yang dipulangkan semula kepada Pihak Pertama. Baki RM5,000 adalah keuntungan yang dikongsi mengikut nisbah 50:50. Bagaimanapun perkiraan ini dikira dengan kadar pulangan paling minima. Harga semasa untuk jualan jagung adalah di antara RM0.50 sehingga RM1.20 setongkol difahamkan sebagai harga ladang hingga harga runcit.

No comments:

Post a Comment